A Gólya, mint projekt folyamatosan elemzi a közvetlen környezetét és a tágabb társadalmi struktúrákat, mivel szorosan ezekbe ágyazódva működik. Megpróbálja minél alaposabban megérteni a saját pozícióját és szerepét a rendszerben, hogy a stratégiáját reflektáltan és hatékonyan tudja megtervezni. Ezek alapján a szövetkezet vállalt missziója három pilléren áll. 

VÍZIÓNK egy olyan társadalom, aminek alapja a testvériség, és a fenntarthatóságát a hatalmat közösen birtokló, egymással szeretetben és elfogadásban élő emberek biztosítják.

CÉLJAINK:

A Gólya működésének alapja a szövetkezet, egy saját érzelmeinkből és értelmezésünkből felépülő, élő rendszer, ami a testvériség jegyében:

- Sajátos kelet-európai környezetében arra tanítja tagjait, hogy önállóan sajátítsanak el és teremtsenek tudást a közösség számára, melyet a közösen alkotott rendszerükben használnak fel.

- Biztosítani kívánja a tagok közösségben is kielégíthető szükségleteit mint étkezés, szórakozás, iskoláztatás stb.

- A munkához mint teremtő erőhöz, gyümölcsöt hozó fához, és nem mint egy tőlünk idegen kényszerhez viszonyul – a tagok a tulajdonosok, kezükben a közvetlen termelés.

A taggá válás feltétele a befektetett munka, az általunk termelt hasznot ennek arányában osztjuk szét.

- Bár a Gólyának vannak alkalmazottai, előnyben részesítjük a tagi munkavégzést az alkalmazottival szemben. Ezért célunk, hogy minél több dolgozót vonjunk be a szövetkezeti lét életformájába.

- A Gólya elődje, a Frisco Kávézó szövetkezetének 2011-es alapításkor egy befogadó közösségi és kulturális találkozópont létrehozását tűztük ki célul. A Gólya víziójával egyetértő és az iránt érdeklődő, azt támogató embereknek, csoportoknak, szerveződéseknek és programoknak biztosítunk lehetőséget terembérlésre, nyitott események lebonyolítására.

- A közösségi házat a szomszédságunk összekötő pontjává szeretnénk tenni. A kölcsönösség elve alapján szeretnénk együttműködéseket és szövetségeket létrehozni, közvetlen kapcsolatot építeni a körülöttünk élő emberekkel. Olyan kezdeményezéseknek szeretnénk helyet adni a Gólya bázisán, melyek résztvevőinek hasznos tudást is biztosítanak, valamint lehetőséget adnak az embereknek saját tudásuk átadására és véleményük megosztására. Célunk hogy helyben is létezzünk és ne csak a szubkultúránkban.

- Mindezek mellett célunk, hogy a Gólya példaként segítse hasonló kezdeményezések kialakulását, illetve hogy együttműködjünk hasonló szervezetekkel, valamint közösségekkel; hálózatba szerveződve támogassuk egymást és a vízió terjedését.